هفته مبارزه با اعتیاد

صبح امروز، مورخ 27 آبان در خصوص هفته مبارزه با اعتیاد، مدیریت دبیرستان آقای اقبالی در مراسم صبحگاه با ایراد سخنانی دانش آموزان را با خطرات و عواقب اعتیاد آگاه نمودند.

 

دیدگاه‌تان را بنویسید: