برنامه امتحانات نوبت اول

ساعت برگزاری امتحانات پایه هفتم: ۱۲/۳۰-۱۱

ساعت برگزاری امتحانات پایه هشتم: ۱۰/۴۵-۹/۱۵

ساعت برگزاری امتحانات پایه نهم:۹/۱۵-۷/۴۵

روزتاریخامتحان
شنبه۹۶/۱۰/۹قرآن
دوشنبه۹۶/۱۰/۱۱مطالعات
چهارشنبه۹۶/۱۰/۱۳ریاضی
پنج شنبه۹۶/۱۰/۱۴انشا
شنبه۹۶/۱۰/۱۶علوم
دوشنبه۹۶/۱۰/۱۸زبان
سه شنبه۹۶/۱۰/۱۹دفاعی
چهارشنبه۹۶/۱۰/۲۰عربی
پنج شنبه۹۶/۱۰/۲۱املا
شنبه۹۶/۱۰/۲۳پیام اسمانی

انتخاب آقای قبادی کیا به عنوان معلم پژوهشگر برتر

انتخاب آقای قبادی کیا دبیر ادبیات دبیرستان شهید ابطحی به عنوان معلم پژوهشگر برتر. طی مراسمی در دانشگاه لرستان و اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان از پژوهشگران برتر تجلیل شد

ادامه خبر کلیک کنید

تشکیل جلسه شورای معلمان

در مورخه ۲۸ آذر ۹۶ جلسه شورای معلمان در محل دفتر دبیرستان هیات امنایی شهید ابطحی برگزار گردید. در این جلسه در مورد چگونگی برگزاری امتحانات نوبت اول و نیز دیگر مسائل آموزشی و تربیتی آموزشگاه بحث و تبادل نظر گردید.

برنامه امتحانات میان نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶

روز          تاریخ               درس
دوشنبه     ۲۰/۹/۹۶     زبان انگلیسی
شنبه        ۲۵/۹/۹۶      ریاضی
سه شنبه   ۲۸/۹/۹۶       علوم
یک شنبه    ۳/۱۰/۹۶       عربی