کارنامه امتحانات نوبت دوم

والدین محترم جهت دریافت کارنامه امتحانات نوبت دوم از تاریخ 97/3/27 به آموزشگاه شهید ابطحی مراجعه نمایید.

دیدگاه‌تان را بنویسید: