پرداخت بدهی شهریه

  1. اولیا محترم لطفا نسبت به پرداخت بدهی شهریه سال تحصیلی گذشته( ۹۷-۹۶) دانش آموز خود اقدام نمایید. در غیر اینصورت ثبت نام دانش آموز در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ صورت نخواهد گرفت.با تشکر مدیریت دبیرستان شهید ابطحی

 

برنامه امتحانات شهریور۹۷

روزتاریخدرس
شنبه۹۷/۶/۳قرآن
یک شنبه۹۷/۶/۴ریاضی
دوشنبه۹۷/۶/۵املا
سه شنبه۹۷/۶/۶علوم
چهار شنبه۹۷/۶/۷انشا
شنبه۹۷/۶/۱۰عربی
یک شنبه۹۷/۶/۱۱دفاعی
دوشنبه۹۷/۶/۱۲مطالعات
سه شنبه۹۷/۶/۱۳زبان انگلیسی
چهارشنبه۹۷/۶/۱۴پیام آسمانی