جلسه شورای معلمان مهر 97

در مورخه 25 مهر97 جلسه شورای معلمان در محل دفتر دبیرستان هیات امنایی شهید ابطحی برگزار گردید. در این جلسه در مورد  مسائل آموزشی و تربیتی آموزشگاه بحث و تبادل نظر گردید.

دیدگاه‌تان را بنویسید: