جلسه شورای معلمان آبان ۹۷

جلسه شورای معلمان دبیرستان شهید ابطحی در مورخ ۲۹ آبان ۹۷ در محل دفتر دبیرستان برگزار کردید. در این جلسه در مورد مسائل آموزشی و تربیتی و سایر مسائل بحث و تبادل نظر گردید.

 

 

دیدگاه‌تان را بنویسید: