برنامه امتحانات نوبت اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

روزتاریخامتحان
چهارشنبه۹۷/۱۰/۵قرآن
پنج شنبه۹۷/۱۰/۶املا
شنبه۹۷/۱۰/۸مطالعات
دوشنبه۹۷/۱۰/۱۰ریاضی
چهارشنبه۹۷/۱۰/۱۲پیام آسمان
پنج شنبه۹۷/۱۰/۱۳انشا
شنبه۹۷/۱۰/۱۵علوم
دوشنبه۹۷/۱۰/۱۷عربی
چهارشنبه۹۷/۱۰/۱۹زبان انگلیسی
پنج شنبه۹۷/۱۰/۲۰دفاعی ( پایه نهم )

توجه : ساعت برگزاری امتحانات پایه هفتم: ۷/۴۵ تا ۹/۱۵

ساعت برگزاری امتحانات پایه هشتم: ۹/۱۵ تا ۱۰/۴۵

ساعت برگزاری امتحانات پایه نهم: ۱۱ تا  ۱۲/۳۰

جلسه شورای معلمان آدز ۹۷

جلسه شورای معلمان دبیرستان شهید ابطحی در مورخ ۲۵ آذر۹۷ در محل دفتر دبیرستان برگزار کردید. در این جلسه در مورد مسائل آموزشی و تربیتی و سایر مسائل از جمله چگونگی برگزاری امتحانات نوبت اول بحث و تبادل نظر گردید.

نفرات برتر درسی در مهر و آبان ۹۷

نام دانش آموزمعدلرتبهکلاس
سید علی رحمتی۱۸/۶۹۱۷۰۱
مهدی منصوری طالبی۱۸/۵۰۲۷۰۱
یاسین اسدالهی۱۸/۳۶۳۷۰۱
آرمین شکوری۱۹/۱۴۱۷۰۲
پارسا مریدی چگنی۱۸/۹۳۲۷۰۲
محمدمهدی احمدی۱۸/۷۱۳۷۰۲
سبحان همه زاده۱۸/۷۱۳۷۰۲
طاها نظری نژاد۱۹/۷۱۱۷۰۳
ابوالفضل سپهوند۱۹/۵۰۲۷۰۳
محمدمهدی مهدی پور۱۹/۱۴۳۷۰۳
ابوالفضل حسنوند۱۹/۶۴۱۸۰۱
علیرضا جافرپور۱۹/۳۶۲۸۰۱
امیرحسین امانی کمالوند۱۹/۱۴۳۸۰۱
محمد احمدی۱۹/۶۴۱۸۰۲
رضا منصورفرد۱۹/۶۴۱۸۰۲
امیرمحمد رحمتی۱۹/۵۰۲۸۰۲
محمد جعفری۱۹/۴۳۳۸۰۲
احمدرضا سپهوند۱۹/۷۱۱۸۰۳
محمد امیری۱۹/۳۶۲۸۰۳
شهریار صادقی فرد۱۹/۳۶۲۸۰۳
امیرحسین دارابیان۱۹/۲۹۳۸۰۳
محمد نادری۱۹/۷۹۱۸۰۴
عرفان نوری فرد۱۹/۷۱۲۸۰۴
مبین نادری۱۸/۷۱۳۸۰۴
یاسین شاه کرمی۲۰۱۹۰۱
نیما ملکشاهی۱۹/۸۶۲۹۰۱
علی یاری۱۹/۸۶۲۹۰۱
محمدیاسین صفری۱۹/۶۴۳۹۰۱
علیرضا پاکدل۱۹/۰۷۱۹۰۲
سیدحسین حسینی۱۹۲۹۰۲
رضا رضایی فرد۱۸/۶۴۳۹۰۲
مهدی بسطامی۱۹/۶۴۱۹۰۳
امیررضا دهقانی۱۹/۳۶۲۹۰۳
مهدی موسیوند۱۹/۲۱۳۹۰۳