تصاویر دانش آموزان هفتم ۹۷

دانش آموزان برتر نوبت اول پایه نهم ۹۷

نام دانش آموزمعدلپایهتصویر
علی یاری۲۰نهم
محمد جهانی چگنی۲۰نهم
نیما ملکشاهی۲۰نهم
مهدی بسطامی۲۰نهم
یاسین شاه کرمی۱۹/۹۳نهم
محمدیاسین صفری۱۹/۹۳نهم
امیررضا دهقانی۱۹/۹۳نهم
امیررضا احمدی چگنی۱۹/۷۱نهم
محمدمهدی طهماسبی۱۹/۶۴نهم
مبین حاجری۱۹/۵۷نهم
امیدرضا فلاح۱۹/۵۷نهم
مهدی موسیوند۱۹/۵۰نهم
شاهین نجفی۱۹/۵۰نهم
علیرضا پاکدل۱۹/۲۹نهم
امیرحسین رومیان پور۱۹/۲۱نهم
رضا رضایی فر۱۹/۱۴نهم
امیررضا نجف پور۱۹/۱۴نهم
آرین نورمحمدی۱۹/۱۴نهم
حمیدرضا شمس۱۹/۱۴نهم
احمد فتح الهی۱۹/۱۴نهم
حسین قوامی۱۹/۰۷نهم
سیدحسین حسینی۱۹/۰۷نهم
امیررضا قاسمی منش۱۹/۰۷نهم
علیرضا رحمانی سالار۱۹نهم
رضا دولتشاهی نژاد۱۹نهم

نفرات برتر پایه هشتم نوبت اول ۹۷

نام دانش آموزمعدلپایهتصویر
عرفان نوری فرد۱۹/۹۳هشتم
محمد نادری۱۹/۸۶هشتم
امیرحسین دارابیان۱۹/۸۶هشتم
احمدرضا سپهوند۱۹/۸۶هشتم
رضا دولتشاه۱۹/۸۶هشتم
علیرضا جافرپور۱۹/۸۶هشتم
ابوالفضل حسنوند۱۹/۸۶هشتم
حسین شریفی۱۹/۸۶هشتم
محمد احمدی۱۹/۷۹هشتم
یونس بابایی۱۹/۷۱هشتم
محمد امیری۱۹/۷۱هشتم
یحیی فولادوند۱۹/۷۱هشتم
نیما نظری۱۹/۷۱هشتم
محمدیاسین داودی۱۹/۶۴هشتم
رضا منصورفرد۱۹/۶۴هشتم
امیررضا احتشام زاده۱۹/۶۴هشتم
حسین نظری۱۹/۵۷هشتم
محمد صیدی۱۹/۵۷هشتم
امیرحسین امانی۱۹/۵۰هشتم
شهریار صادقی فر۱۹/۵۰هشتم
مبین نادری۱۹/۵۰هشتم
ابوالفضل رضائیان فرد۱۹/۵۰هشتم
علی مرادی شیخی۱۹/۵۰هشتم
محمدمهدی مظفری۱۹/۴۳هشتم
یاسین فولادوند۱۹/۴۳هشتم
امیرمحمد رحمتی۱۹/۴۳هشتم
محمدمهدی قنبری۱۹/۳۶هشتم
ساسان بهرامیان۱۹/۳۶هشتم
محمد جعفری۱۹/۳۶هشتم
پوریا ملکشاهی۱۹/۳۶هشتم
دانیال صادقی۱۹/۳۶هشتم
امیررضا نوری۱۹/۳۶هشتم
امیررضا آب روشن۱۹/۲۹هشتم
محمدحسین قاسمی۱۹/۲۹هشتم
سهیل بیاتی۱۹/۲۱هشتم
امیرحسین فرهمند( ا)۱۹/۲۱هشتم
رضا زاهدی۱۹/۱۴هشتم
احمدرضا محمودی۱۹/۱۴هشتم
علیرضا کنعانی۱۹/۱۴هشتم
علیرضا علیپور۱۹/۱۴هشتم
یاسین محمدیان۱۹/۰۷هشتم
مهدی آزادی۱۹/۰۷هشتم
رضا جابری۱۹هشتم

نفرات برتر پایه هفتم نوبت اول سال ۹۷

نام دانش آموزمعدلپایهتصویر
طاها نظری نژاد۱۹/۸۶هفتم
حسین حسنود۱۹/۷۹هفتم
پارسا مریدی چگنی۱۹/۷۹هفتم
علی صالحی چگنی۱۹/۷۹هفتم
امیررضا امرایی۱۹/۶۴هفتم
ابوالفضل سپهوند۱۹/۵۰هفتم
سید علی رحمتی۱۹/۵۰هفتم
آرمین شکوری۱۹/۴۳هفتم
آرین آتش پرور۱۹/۴۳هفتم
محمدمهدی مهدی پور۱۹/۲۹هفتم
حسین جهانی۱۹/۱۴هفتم
سبحان همه زاده۱۹/۰۷هفتم
یاسین نقدی سپهوند۱۹/۰۷هفتم
ابوالفضل هاشمی۱۹هفتم
مبین طالبی۱۹هفتم