برنامه امتحانات نوبت دوم هفتم و هشتم

روزتاریخدرس
شنبه۹۸/۲/۲۸قرآن
دوشنبه۹۸/۲/۳۰ریاضی
چهارشنبه۹۸/۳/۱عربی
شنبه۹۸/۳/۴املا و انشا ( لغو شده )
یکشنبه۹۸/۳/۵مطالعات
سه شنبه۹۸/۳/۷املا و انشا
پنجشنبه۹۸/۳/۹پیام آسمانی
شنبه۹۸/۳/۱۲زبان انگلیسی
دوشنبه ۹۸/۳/۱۳علوم

دیدگاه‌تان را بنویسید: