دانش آموزان ممتاز دبیرستان در مهر و آبان ۹۸

نام دانش آموزمعدلرتبهپایهکلاس
محمدسینا جهانی۱۹/۲۹۱هفتم۷۰۱
امیرحسین خوشگوار۱۸/۷۱۲هفتم۷۰۱
ابوالفضل روشنائی۱۸/۶۴۳هفتم۷۰۱
پارسا اسدمنش۱۹/۰۷۱هفتم۷۰۲
محمدامین حاجری۱۹/۰۷۱هفتم۷۰۲
محمدطاها اسدزاده۱۸/۹۳۲هفتم۷۰۲
محمدسینا دولتشاه۱۸/۷۹۳هفتم۷۰۲
ایلیا مرادی۱۸/۳۶۱هفتم۷۰۳
امیررضا حسن وند۱۸.۲۱۲هفتم۷۰۳
مهدی نظری۱۸/۱۴۳هفتم۷۰۳
سیدعلی رحمتی الموسوی۱۹/۵۰۱هشتم۸۰۱
یاسین اسدالهی۱۸/۸۶۲هشتم۸۰۱
مهدی منصوری طالبی۱۸/۸۶۲هشتم۸۰۱
ابوالفضل روشنائی۱۸/۴۳۳هشتم۸۰۱
محمدحسن داودی قنبری۱۹/۲۱۱هشتم۸۰۲
سبحان همه زاده سپه۱۹۲هشتم۸۰۲
پارسا مریدی چگنی۱۸/۵۰۳هشتم۸۰۲
طاها نظری نژاد۲۰۱هشتم۸۰۳
ابوالفضل سپهوند۱۹/۵۰۲هشتم۸۰۳
معراج دولتی پشم۱۹/۲۱۳هشتم۸۰۳
ابوالفضل حسنوند۲۰۱نهم۹۰۱
علی رضا جافرپورفرد۱۹/۶۴۲نهم۹۰۱
محمدیاسین داودی۱۹/۵۰۳نهم۹۰۱
عرفان نوری فرد۱۹/۵۰۳نهم۹۰۱
رضا دولتشاه۱۹/۶۴۱نهم۹۰۲
رضا منصورفرد۱۹/۵۷۲نهم۹۰۲
امیررضا آب روشن۱۹/۳۶۳نهم۹۰۲
احمدرضا سپهوند۱۹/۷۱۱نهم۹۰۳
نوید کمالی فر۱۹/۵۷۲نهم۹۰۳
علیرضا كنعانی۱۹/۴۳۳نهم۹۰۳
محمد نادری۱۹/۶۴۱نهم۹۰۴
مبین نادری۱۸/۲۱۲نهم۹۰۴
محمدمهدی قنبری۱۸۳نهم۹۰۴

لغو کلیه امتحانات روز دوشنبه و سه شنبه

♦️لغو کلیه امتحانات دانش‌آموزان در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه

رئیس مرکز سنجش آموزش وزارت آموزش و پرورش:
🔹به منظور تسهیل حضور دانش‌آموزان در مراسم تشییع و مجالس ترحیم شهید سردار سلیمانی، الگوی تمام عیار هویت اسلامی ایرانی و انقلابی و همرزمان شهیدش امتحانات نهایی و غیر نهایی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۱۶ و ۱۷ دی ماه برگزار نمی‌شود.

امتحان درس مطالعات دبیرستان شهید ابطحی دوشنبه ۱۶ دی برگزار نمی شود و به روز شنبه ۲۱ دی موکول شده است.