برنامه امتحانات نوبت دوم پایه نهم ۹۹-۹۸

سه شنبه ۹۹/۳/۶ قرآن 

پنج شنبه ۹۹/۳/۸ مطالعات                   

شنبه ۹۹/۳/۱۰ عربی                          

دوشنبه ۹۹/۳/۱۲ پیام آسمانی               

شنبه ۹۹/۳/۱۷ ریاضی

سه شنبه ۹۹/۳/۲۰ زبان انگلیسی

پنج شنبه ۹۹/۳/۲۲ املا و انشا

یکشنبه ۹۹/۳/۲۵ علوم

سه شنبه ۹۹/۳/۲۷ دفاعی

ساعت شروع امتحانات ۸/۳۰

 

 

 

5 thoughts on “برنامه امتحانات نوبت دوم پایه نهم ۹۹-۹۸”

دیدگاه‌تان را بنویسید: