دانش آموزان برتر پایه نهم سال 99-98

دانش آموزان برتر پایه نهم بر اساس معدل کل سال تحصیلی 99-98

دانلود فایل دانش آموزان برتر پایه نهم

ردیفنام و نام خانوادگیمعدل کل
1رضا دولتشاه20
2نوید کمالی فر20
3محمد نادری19/98
4ابوالفضل حسنوند19/93
5عرفان نوری فرد19/90
6رضا منصور فرد19/76
7محمدیاسین داودی19/74
8علیرضا کنعانی19/74
9محمد جعفری19/71
10حسن طاهرپور19/71

دانش آموزان برترپایه هشتم سال 99-98

دانش آموزان برتر پایه هشتم بر اساس معدل کل سال تحصیلی 99-98

دانلود فایل دانش آموزان برتر پایه هشتم

ردیفنام و نام خانوادگیمعدل کل
1طاها نظری نژاد19/98
2ابوالفضل سپه وند19/93
3حسین حسنوند19/90
4محمدحسن داودی قنبری19/86
5مهدی منصوری طالبی19/81
6پارسا مریدی چگنی19/79
7سیدعلی رحمتی الموسوی19/71
8امیررضا امرائی19/60
9سبحان همه زاده سپه وند19/57
10علی صالحی چگنی19/55

دانش آموزان برتر پایه هفتم سال 99-98

دانش آموزان برتر پایه هفتم بر اساس معدل کل سال تحصیلی 99-98

دانلود فایل دانش آموزن برتر پایه هفتم

ردیفنام و نام خانوادگیمعدل
1محمدسینا دولتشاه20
2محمدطاها اسد زاده19/98
3محمدسینا جهانی19/95
4محمدامین حاجری19/93
5مهدی ساکی19/88
6عرفان محمدی پور19/86
7سیدعلی حسینی فرد19/81
8علیرضا محمد پور19/79
9امیرحسین خوشگوار19/76
10ابوالفضل روشنایی19/76
11محمدحسین علی منش19/76

غیر حضوری بودن کلاس ها

با سلام به همه اولیا محترم ودانش آموزان عزیز
هفته آینده کلاسهای دبیرستان غیر حضوری می باشد.ودانش آموزان نباید در مدرسه حضور داشته باشند.

باتوجه به اینکه شهر خرم آباد طبق بخشنامه جز مناطق پر خطر است این هفته کلاس حضوری در مدارس دایر نیست
وآموزش بصورت مجازی می باشد البته وقتی که کلاس ها در شاد تشکیل شد ودانش آموزان وارد کلاس شدند کلاس مجازی تشکیل خواهد شد