دانش آموزان برتر پایه نهم سال ۹۹-۹۸

دانش آموزان برتر پایه نهم بر اساس معدل کل سال تحصیلی ۹۹-۹۸

دانلود فایل دانش آموزان برتر پایه نهم

ردیفنام و نام خانوادگیمعدل کل
۱رضا دولتشاه۲۰
۲نوید کمالی فر۲۰
۳محمد نادری۱۹/۹۸
۴ابوالفضل حسنوند۱۹/۹۳
۵عرفان نوری فرد۱۹/۹۰
۶رضا منصور فرد۱۹/۷۶
۷محمدیاسین داودی۱۹/۷۴
۸علیرضا کنعانی۱۹/۷۴
۹محمد جعفری۱۹/۷۱
۱۰حسن طاهرپور۱۹/۷۱

دانش آموزان برترپایه هشتم سال ۹۹-۹۸

دانش آموزان برتر پایه هشتم بر اساس معدل کل سال تحصیلی ۹۹-۹۸

دانلود فایل دانش آموزان برتر پایه هشتم

ردیفنام و نام خانوادگیمعدل کل
۱طاها نظری نژاد۱۹/۹۸
۲ابوالفضل سپه وند۱۹/۹۳
۳حسین حسنوند۱۹/۹۰
۴محمدحسن داودی قنبری۱۹/۸۶
۵مهدی منصوری طالبی۱۹/۸۱
۶پارسا مریدی چگنی۱۹/۷۹
۷سیدعلی رحمتی الموسوی۱۹/۷۱
۸امیررضا امرائی۱۹/۶۰
۹سبحان همه زاده سپه وند۱۹/۵۷
۱۰علی صالحی چگنی۱۹/۵۵

دانش آموزان برتر پایه هفتم سال ۹۹-۹۸

دانش آموزان برتر پایه هفتم بر اساس معدل کل سال تحصیلی ۹۹-۹۸

دانلود فایل دانش آموزن برتر پایه هفتم

ردیفنام و نام خانوادگیمعدل
۱محمدسینا دولتشاه۲۰
۲محمدطاها اسد زاده۱۹/۹۸
۳محمدسینا جهانی۱۹/۹۵
۴محمدامین حاجری۱۹/۹۳
۵مهدی ساکی۱۹/۸۸
۶عرفان محمدی پور۱۹/۸۶
۷سیدعلی حسینی فرد۱۹/۸۱
۸علیرضا محمد پور۱۹/۷۹
۹امیرحسین خوشگوار۱۹/۷۶
۱۰ابوالفضل روشنایی۱۹/۷۶
۱۱محمدحسین علی منش۱۹/۷۶

غیر حضوری بودن کلاس ها

با سلام به همه اولیا محترم ودانش آموزان عزیز
هفته آینده کلاسهای دبیرستان غیر حضوری می باشد.ودانش آموزان نباید در مدرسه حضور داشته باشند.

باتوجه به اینکه شهر خرم آباد طبق بخشنامه جز مناطق پر خطر است این هفته کلاس حضوری در مدارس دایر نیست
وآموزش بصورت مجازی می باشد البته وقتی که کلاس ها در شاد تشکیل شد ودانش آموزان وارد کلاس شدند کلاس مجازی تشکیل خواهد شد