دانش آموزان برتر پایه نهم سال ۹۹-۹۸

دانش آموزان برتر پایه نهم بر اساس معدل کل سال تحصیلی ۹۹-۹۸

دانلود فایل دانش آموزان برتر پایه نهم

ردیفنام و نام خانوادگیمعدل کل
۱رضا دولتشاه۲۰
۲نوید کمالی فر۲۰
۳محمد نادری۱۹/۹۸
۴ابوالفضل حسنوند۱۹/۹۳
۵عرفان نوری فرد۱۹/۹۰
۶رضا منصور فرد۱۹/۷۶
۷محمدیاسین داودی۱۹/۷۴
۸علیرضا کنعانی۱۹/۷۴
۹محمد جعفری۱۹/۷۱
۱۰حسن طاهرپور۱۹/۷۱

دیدگاه‌تان را بنویسید: