فرم تماس با ما

لطفاً نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق شماره پیام زیر یا فرم تماس ارسال نمایید

شماره پیام کوتاه دبیرستان شهید ابطحی 50002764506070

آدرس:خرم آباد- خیابان انقلاب– کوچه آراسته 9 یا 30 متری شهید پژوهنده کوچه آراسته 9

تلفن تماس 3324115906633241159

فرم تماس با ما

  • ضروری نیست
  • ضروری نیست

 

 

پرسنل اداری

نام و نام خانوادگیسمتمدرک تحصیلیسابقه کاری
شهرام اقبالی
شهرام اقبالی مدیر دبیرستان
مدیرلیسانس ریاضی سال29
عبداله شاه کرمیمعاون آموزشیلیسانس ادبیات سال29
محمد جهانگیریمعاون پرورشیلیسانس حقوق سال29
علی نظریمعاون اجراییفوق دیپلم اداری سال30
فرزاد دالوندمعاون فناوری و هوشمندسازیلیسانس زبان انگلیسی 11 سال
مصطفی شرفیسرایداردیپلم12 سال

نفرات برتر درسی نوبت اول سال تحصیلی 96-95

نام و نام خانوادگیپایهعکسمعدل
نیما ملکشاهیهفتم20
محمد جهانیهفتم19/86
یاسین شاه کرمیهفتم19/79
علی یاری برئیهفتم19/79
یزدان رجب پورهفتم19/79
مهدی بسطامیهفتم19/71
محمدیاسین صفریهفتم19/64
شاهین نجفی پرسکیهفتم19/57
امیرحسین رومیان پورهفتم19/36
علیرضا گلالیهفتم19/36
بردیا محمدیهشتم19/93
محمدامین امیریهشتم19/86
علی شرفی کیاهشتم19/79
سیدحسین حسینیهشتم19/79
شهریار سلاحورزیهشتم19/79
سینا نظام پورهشتم19/64
علی ترکاشوندهشتم19/93
حسین یوسف پورهشتم19/64
علی همتینهم19/71
احمدرضا گودرزینهم19/71
فرزاد یارمحمدینهم19/57
امیرمحمد رحمتینهم19/50
مصطفی دلفانینهم19/43
امیررضا احمدینهم19/36
رضا فرجینهم19/29
محمدامین منصورینهم19/21
علیرضا علمی چگنینهم19/21

فرم اعتراض نمرات

فرم ثبت

فرم اعتراض نمرات

  • از لیست فوق نوع اعتراض را انتخاب کنید
اعتراض نمرات