ثبت اعتراض نمرات ماهیانه و نوبت۱ و ۲

برای ثبت اعتراض به نمرات نوبت اول و دوم کلیک کنید

برای اعتراض به نمرات ماهیانه فرم زیر را کامل نمایید

ثبت اعتراض نمرات ماهیانه

فرم اعتراض نمرات ماهیانه

  • از لیست فوق نوع اعتراض را انتخاب کنید