دانش آموزان برتر پایه نهم سال ۹۹-۹۸

دانش آموزان برتر پایه نهم بر اساس معدل کل سال تحصیلی ۹۹-۹۸

دانلود فایل دانش آموزان برتر پایه نهم

ردیفنام و نام خانوادگیمعدل کل
۱رضا دولتشاه۲۰
۲نوید کمالی فر۲۰
۳محمد نادری۱۹/۹۸
۴ابوالفضل حسنوند۱۹/۹۳
۵عرفان نوری فرد۱۹/۹۰
۶رضا منصور فرد۱۹/۷۶
۷محمدیاسین داودی۱۹/۷۴
۸علیرضا کنعانی۱۹/۷۴
۹محمد جعفری۱۹/۷۱
۱۰حسن طاهرپور۱۹/۷۱

دانش آموزان برترپایه هشتم سال ۹۹-۹۸

دانش آموزان برتر پایه هشتم بر اساس معدل کل سال تحصیلی ۹۹-۹۸

دانلود فایل دانش آموزان برتر پایه هشتم

ردیفنام و نام خانوادگیمعدل کل
۱طاها نظری نژاد۱۹/۹۸
۲ابوالفضل سپه وند۱۹/۹۳
۳حسین حسنوند۱۹/۹۰
۴محمدحسن داودی قنبری۱۹/۸۶
۵مهدی منصوری طالبی۱۹/۸۱
۶پارسا مریدی چگنی۱۹/۷۹
۷سیدعلی رحمتی الموسوی۱۹/۷۱
۸امیررضا امرائی۱۹/۶۰
۹سبحان همه زاده سپه وند۱۹/۵۷
۱۰علی صالحی چگنی۱۹/۵۵

دانش آموزان برتر پایه هفتم سال ۹۹-۹۸

دانش آموزان برتر پایه هفتم بر اساس معدل کل سال تحصیلی ۹۹-۹۸

دانلود فایل دانش آموزن برتر پایه هفتم

ردیفنام و نام خانوادگیمعدل
۱محمدسینا دولتشاه۲۰
۲محمدطاها اسد زاده۱۹/۹۸
۳محمدسینا جهانی۱۹/۹۵
۴محمدامین حاجری۱۹/۹۳
۵مهدی ساکی۱۹/۸۸
۶عرفان محمدی پور۱۹/۸۶
۷سیدعلی حسینی فرد۱۹/۸۱
۸علیرضا محمد پور۱۹/۷۹
۹امیرحسین خوشگوار۱۹/۷۶
۱۰ابوالفضل روشنایی۱۹/۷۶
۱۱محمدحسین علی منش۱۹/۷۶

دانش آموزان ممتاز دبیرستان در مهر و آبان ۹۸

نام دانش آموزمعدلرتبهپایهکلاس
محمدسینا جهانی۱۹/۲۹۱هفتم۷۰۱
امیرحسین خوشگوار۱۸/۷۱۲هفتم۷۰۱
ابوالفضل روشنائی۱۸/۶۴۳هفتم۷۰۱
پارسا اسدمنش۱۹/۰۷۱هفتم۷۰۲
محمدامین حاجری۱۹/۰۷۱هفتم۷۰۲
محمدطاها اسدزاده۱۸/۹۳۲هفتم۷۰۲
محمدسینا دولتشاه۱۸/۷۹۳هفتم۷۰۲
ایلیا مرادی۱۸/۳۶۱هفتم۷۰۳
امیررضا حسن وند۱۸.۲۱۲هفتم۷۰۳
مهدی نظری۱۸/۱۴۳هفتم۷۰۳
سیدعلی رحمتی الموسوی۱۹/۵۰۱هشتم۸۰۱
یاسین اسدالهی۱۸/۸۶۲هشتم۸۰۱
مهدی منصوری طالبی۱۸/۸۶۲هشتم۸۰۱
ابوالفضل روشنائی۱۸/۴۳۳هشتم۸۰۱
محمدحسن داودی قنبری۱۹/۲۱۱هشتم۸۰۲
سبحان همه زاده سپه۱۹۲هشتم۸۰۲
پارسا مریدی چگنی۱۸/۵۰۳هشتم۸۰۲
طاها نظری نژاد۲۰۱هشتم۸۰۳
ابوالفضل سپهوند۱۹/۵۰۲هشتم۸۰۳
معراج دولتی پشم۱۹/۲۱۳هشتم۸۰۳
ابوالفضل حسنوند۲۰۱نهم۹۰۱
علی رضا جافرپورفرد۱۹/۶۴۲نهم۹۰۱
محمدیاسین داودی۱۹/۵۰۳نهم۹۰۱
عرفان نوری فرد۱۹/۵۰۳نهم۹۰۱
رضا دولتشاه۱۹/۶۴۱نهم۹۰۲
رضا منصورفرد۱۹/۵۷۲نهم۹۰۲
امیررضا آب روشن۱۹/۳۶۳نهم۹۰۲
احمدرضا سپهوند۱۹/۷۱۱نهم۹۰۳
نوید کمالی فر۱۹/۵۷۲نهم۹۰۳
علیرضا كنعانی۱۹/۴۳۳نهم۹۰۳
محمد نادری۱۹/۶۴۱نهم۹۰۴
مبین نادری۱۸/۲۱۲نهم۹۰۴
محمدمهدی قنبری۱۸۳نهم۹۰۴

دانش آموزان برتر نوبت ۲ پایه هفتم سال ۹۸-۹۷

ردیفنام و نام خانوادگیمعدل
۱طاها نظری نژاد۱۹/۸۶
۲ابوالفضل سپهوند۱۹/۶۰
۳علی صالحی چگنی۱۹/۶۰
۴پارسا مریدی چگنی۱۹/۶۰
۵حسین حسنوند ( جهت ادامه روی بعدی کلیک کنید)۱۹/۵۵
۶امیررضا امرایی۱۹/۴۵
۷سیدعلی رحمتی الموسوی۱۹/۳۶
۸محمدمهدی مهدی پور۱۹/۳۳
۹یاسین اسدالهی۱۹/۱۷
۱۰مهدی منصوری طالب۱۹/۰۷
۱۱آرین آتش پرور۱۹/۰۵
۱۲سبحان همه زاده۱۹/۰۲
۱۳آرمین شکوری۱۹
۱۴یاسین نقدی سپهوند۱۸/۹۸

دانش آموزان برتر نوبت ۲ پایه هشتم سال ۹۸-۹۷

ردیفنام و نام خانوادگیمعدل
۱محمد نادری۱۹/۹۵
۲عرفان نوری فرد۱۹/۹۳
۳احمدرضا سپهوند۱۹/۸۶
۴حسین شریفی ۱۹/۸۶
۵علیرضا جافرپور ( جهت ادامه روی بعدی کلیک کنید)۱۹/۸۱
۶ابوالفضل حسنوند۱۹/۷۱
۷رضا دولتشاه۱۹/۷۱
۸رضا منصورفرد۱۹/۶۹
۹نیما نظری۱۹/۶۷
۱۰محمد احمدی۱۹/۶۴
۱۱محمدیاسین داودی۱۱/۶۰
۱۲امیرحسین دارابیان۱۹/۵۷
۱۳پویا ملکشاهی۱۹/۵۰
۱۴محمد جعفری۱۹/۴۵
۱۵امیرحسین امانی۱۹/۴۰
۱۶یونس بابایی۱۹/۳۸
۱۷ابوالفضل رضاییان فر۱۹/۳۶
۱۸محمد صیدی۱۹/۳۳
۱۹مبین نادری۱۹/۳۱
۲۰حسین نظری۱۹/۲۹
۲۱امیررضا آب روشن۱۹/۲۴
۲۲امیرمحمد رحمتی۱۹/۲۴
۲۳علیرضا علیپور۱۹/۲۴
۲۴امیررضا احتشام زاده۱۹/۲۱
۲۵دانیال صادقی۱۹/۲۱
۲۶شهریار صادقی فر۱۹/۲۱
۲۷علی مرادی شیخی۱۹/۲۱
۲۸یحیی فولادوند۱۹/۱۹
۲۹محمدحسین قاسمی۱۹/۱۹
۳۰علیرضا کنعانی۱۹/۱۰
۳۱امیررضا نوری۱۹/۰۷
۳۲محمد امیری۱۹/۰۵
۳۳محمدمهدی قنبری۱۹/۰۲
۳۴رضا اکرمی۱۹

دانش آموزان برتر نوبت ۲ پایه نهم سال تحصیلی ۹۸-۹۷

ردیفناممعدل
۱مهدی بستامی۲۰
۲محمد جهانی چگنی۲۰
۳نیما ملکشاهی۱۹/۹۵
۴علی یاری۱۹/۹۵
۵یاسین شاه کرمی ( جهت ادامه روی بعدی کلیک کنید)۱۹/۹۳
۶محمدیاسین صفری۱۹/۸۸
۷امیدرضا فلاح۱۹/۷۶
۸امیررضا احمدی۱۹/۵۲
۹محمدمهدی طهماسبی۱۹/۵۰
۱۰امیررضا دهقانی۱۹/۴۵
۱۱شاهین نجفی۱۹/۴۵
۱۲امیرحسین رومیان پور۱۹/۳۶
۱۳آرین نورمحمدی۱۹/۲۹
۱۴مهدی موسیوند۱۹/۲۶
۱۵احمد فتح الهی۱۹/۲۴
۱۶حمیدرضا شمس۱۹/۱۹
۱۷مبین حاجری۱۹/۱۰
۱۸رضا رضایی فر۱۹/۱۰
۱۹علیرضا پاکدل۱۹/۰۵
۲۰رضا دولتشاهی نژاد۱۹

دانش آموزان برتر نوبت اول پایه نهم ۹۷

نام دانش آموزمعدلپایهتصویر
علی یاری۲۰نهم
محمد جهانی چگنی۲۰نهم
نیما ملکشاهی۲۰نهم
مهدی بسطامی۲۰نهم
یاسین شاه کرمی۱۹/۹۳نهم
محمدیاسین صفری۱۹/۹۳نهم
امیررضا دهقانی۱۹/۹۳نهم
امیررضا احمدی چگنی۱۹/۷۱نهم
محمدمهدی طهماسبی۱۹/۶۴نهم
مبین حاجری۱۹/۵۷نهم
امیدرضا فلاح۱۹/۵۷نهم
مهدی موسیوند۱۹/۵۰نهم
شاهین نجفی۱۹/۵۰نهم
علیرضا پاکدل۱۹/۲۹نهم
امیرحسین رومیان پور۱۹/۲۱نهم
رضا رضایی فر۱۹/۱۴نهم
امیررضا نجف پور۱۹/۱۴نهم
آرین نورمحمدی۱۹/۱۴نهم
حمیدرضا شمس۱۹/۱۴نهم
احمد فتح الهی۱۹/۱۴نهم
حسین قوامی۱۹/۰۷نهم
سیدحسین حسینی۱۹/۰۷نهم
امیررضا قاسمی منش۱۹/۰۷نهم
علیرضا رحمانی سالار۱۹نهم
رضا دولتشاهی نژاد۱۹نهم

نفرات برتر پایه هشتم نوبت اول ۹۷

نام دانش آموزمعدلپایهتصویر
عرفان نوری فرد۱۹/۹۳هشتم
محمد نادری۱۹/۸۶هشتم
امیرحسین دارابیان۱۹/۸۶هشتم
احمدرضا سپهوند۱۹/۸۶هشتم
رضا دولتشاه۱۹/۸۶هشتم
علیرضا جافرپور۱۹/۸۶هشتم
ابوالفضل حسنوند۱۹/۸۶هشتم
حسین شریفی۱۹/۸۶هشتم
محمد احمدی۱۹/۷۹هشتم
یونس بابایی۱۹/۷۱هشتم
محمد امیری۱۹/۷۱هشتم
یحیی فولادوند۱۹/۷۱هشتم
نیما نظری۱۹/۷۱هشتم
محمدیاسین داودی۱۹/۶۴هشتم
رضا منصورفرد۱۹/۶۴هشتم
امیررضا احتشام زاده۱۹/۶۴هشتم
حسین نظری۱۹/۵۷هشتم
محمد صیدی۱۹/۵۷هشتم
امیرحسین امانی۱۹/۵۰هشتم
شهریار صادقی فر۱۹/۵۰هشتم
مبین نادری۱۹/۵۰هشتم
ابوالفضل رضائیان فرد۱۹/۵۰هشتم
علی مرادی شیخی۱۹/۵۰هشتم
محمدمهدی مظفری۱۹/۴۳هشتم
یاسین فولادوند۱۹/۴۳هشتم
امیرمحمد رحمتی۱۹/۴۳هشتم
محمدمهدی قنبری۱۹/۳۶هشتم
ساسان بهرامیان۱۹/۳۶هشتم
محمد جعفری۱۹/۳۶هشتم
پوریا ملکشاهی۱۹/۳۶هشتم
دانیال صادقی۱۹/۳۶هشتم
امیررضا نوری۱۹/۳۶هشتم
امیررضا آب روشن۱۹/۲۹هشتم
محمدحسین قاسمی۱۹/۲۹هشتم
سهیل بیاتی۱۹/۲۱هشتم
امیرحسین فرهمند( ا)۱۹/۲۱هشتم
رضا زاهدی۱۹/۱۴هشتم
احمدرضا محمودی۱۹/۱۴هشتم
علیرضا کنعانی۱۹/۱۴هشتم
علیرضا علیپور۱۹/۱۴هشتم
یاسین محمدیان۱۹/۰۷هشتم
مهدی آزادی۱۹/۰۷هشتم
رضا جابری۱۹هشتم

نفرات برتر پایه هفتم نوبت اول سال ۹۷

نام دانش آموزمعدلپایهتصویر
طاها نظری نژاد۱۹/۸۶هفتم
حسین حسنود۱۹/۷۹هفتم
پارسا مریدی چگنی۱۹/۷۹هفتم
علی صالحی چگنی۱۹/۷۹هفتم
امیررضا امرایی۱۹/۶۴هفتم
ابوالفضل سپهوند۱۹/۵۰هفتم
سید علی رحمتی۱۹/۵۰هفتم
آرمین شکوری۱۹/۴۳هفتم
آرین آتش پرور۱۹/۴۳هفتم
محمدمهدی مهدی پور۱۹/۲۹هفتم
حسین جهانی۱۹/۱۴هفتم
سبحان همه زاده۱۹/۰۷هفتم
یاسین نقدی سپهوند۱۹/۰۷هفتم
ابوالفضل هاشمی۱۹هفتم
مبین طالبی۱۹هفتم

نفرات برتر درسی در مهر و آبان ۹۷

نام دانش آموزمعدلرتبهکلاس
سید علی رحمتی۱۸/۶۹۱۷۰۱
مهدی منصوری طالبی۱۸/۵۰۲۷۰۱
یاسین اسدالهی۱۸/۳۶۳۷۰۱
آرمین شکوری۱۹/۱۴۱۷۰۲
پارسا مریدی چگنی۱۸/۹۳۲۷۰۲
محمدمهدی احمدی۱۸/۷۱۳۷۰۲
سبحان همه زاده۱۸/۷۱۳۷۰۲
طاها نظری نژاد۱۹/۷۱۱۷۰۳
ابوالفضل سپهوند۱۹/۵۰۲۷۰۳
محمدمهدی مهدی پور۱۹/۱۴۳۷۰۳
ابوالفضل حسنوند۱۹/۶۴۱۸۰۱
علیرضا جافرپور۱۹/۳۶۲۸۰۱
امیرحسین امانی کمالوند۱۹/۱۴۳۸۰۱
محمد احمدی۱۹/۶۴۱۸۰۲
رضا منصورفرد۱۹/۶۴۱۸۰۲
امیرمحمد رحمتی۱۹/۵۰۲۸۰۲
محمد جعفری۱۹/۴۳۳۸۰۲
احمدرضا سپهوند۱۹/۷۱۱۸۰۳
محمد امیری۱۹/۳۶۲۸۰۳
شهریار صادقی فرد۱۹/۳۶۲۸۰۳
امیرحسین دارابیان۱۹/۲۹۳۸۰۳
محمد نادری۱۹/۷۹۱۸۰۴
عرفان نوری فرد۱۹/۷۱۲۸۰۴
مبین نادری۱۸/۷۱۳۸۰۴
یاسین شاه کرمی۲۰۱۹۰۱
نیما ملکشاهی۱۹/۸۶۲۹۰۱
علی یاری۱۹/۸۶۲۹۰۱
محمدیاسین صفری۱۹/۶۴۳۹۰۱
علیرضا پاکدل۱۹/۰۷۱۹۰۲
سیدحسین حسینی۱۹۲۹۰۲
رضا رضایی فرد۱۸/۶۴۳۹۰۲
مهدی بسطامی۱۹/۶۴۱۹۰۳
امیررضا دهقانی۱۹/۳۶۲۹۰۳
مهدی موسیوند۱۹/۲۱۳۹۰۳

نفرات برتر درسی امتحانات نوبت اول سال ۹۷-۹۶

رتبهنام دانش آموزپایهمعدل
۱احمدرضا سپهوندهفتم۱۹/۹۲
۲رضا دولتشاههفتم۱۹/۸۶
۳عرفان نوری فردهفتم۱۹/۷۹
۴یحیی فولادوندهفتم۱۹/۶۴
۵شهریار صادقی فرهفتم۱۹/۵۷
۱یاسین شاه کرمیهشتم۲۰
۱علی یاری برئیهشتم۲۰
۲مهدی بستامیهشتم۱۹/۹۳
۲امیررضا دهقانیهشتم۱۹/۹۳
۲نیما ملکشاهیهشتم۱۹/۹۳
۲سیدعلی موسویهشتم۱۹/۹۳
۱محمدامین امیرینهم۱۹/۹۳
۲امیرمهدی امیرینهم۱۹/۸۶
۲علی شرفی کیانهم۱۹/۸۶
۳شهروز صادقی فرنهم۱۹/۷۹
۴امیررضا صفی پورنهم۱۹/۷۱