دانش آموزان برتر پایه نهم سال 99-98

دانش آموزان برتر پایه نهم بر اساس معدل کل سال تحصیلی 99-98

دانلود فایل دانش آموزان برتر پایه نهم

ردیفنام و نام خانوادگیمعدل کل
1رضا دولتشاه20
2نوید کمالی فر20
3محمد نادری19/98
4ابوالفضل حسنوند19/93
5عرفان نوری فرد19/90
6رضا منصور فرد19/76
7محمدیاسین داودی19/74
8علیرضا کنعانی19/74
9محمد جعفری19/71
10حسن طاهرپور19/71

دانش آموزان برترپایه هشتم سال 99-98

دانش آموزان برتر پایه هشتم بر اساس معدل کل سال تحصیلی 99-98

دانلود فایل دانش آموزان برتر پایه هشتم

ردیفنام و نام خانوادگیمعدل کل
1طاها نظری نژاد19/98
2ابوالفضل سپه وند19/93
3حسین حسنوند19/90
4محمدحسن داودی قنبری19/86
5مهدی منصوری طالبی19/81
6پارسا مریدی چگنی19/79
7سیدعلی رحمتی الموسوی19/71
8امیررضا امرائی19/60
9سبحان همه زاده سپه وند19/57
10علی صالحی چگنی19/55

دانش آموزان برتر پایه هفتم سال 99-98

دانش آموزان برتر پایه هفتم بر اساس معدل کل سال تحصیلی 99-98

دانلود فایل دانش آموزن برتر پایه هفتم

ردیفنام و نام خانوادگیمعدل
1محمدسینا دولتشاه20
2محمدطاها اسد زاده19/98
3محمدسینا جهانی19/95
4محمدامین حاجری19/93
5مهدی ساکی19/88
6عرفان محمدی پور19/86
7سیدعلی حسینی فرد19/81
8علیرضا محمد پور19/79
9امیرحسین خوشگوار19/76
10ابوالفضل روشنایی19/76
11محمدحسین علی منش19/76

دانش آموزان ممتاز دبیرستان در مهر و آبان 98

نام دانش آموزمعدلرتبهپایهکلاس
محمدسینا جهانی19/291هفتم701
امیرحسین خوشگوار18/712هفتم701
ابوالفضل روشنائی18/643هفتم701
پارسا اسدمنش19/071هفتم702
محمدامین حاجری19/071هفتم702
محمدطاها اسدزاده18/932هفتم702
محمدسینا دولتشاه18/793هفتم702
ایلیا مرادی18/361هفتم703
امیررضا حسن وند18.212هفتم703
مهدی نظری18/143هفتم703
سیدعلی رحمتی الموسوی19/501هشتم801
یاسین اسدالهی18/862هشتم801
مهدی منصوری طالبی18/862هشتم801
ابوالفضل روشنائی18/433هشتم801
محمدحسن داودی قنبری19/211هشتم802
سبحان همه زاده سپه192هشتم802
پارسا مریدی چگنی18/503هشتم802
طاها نظری نژاد201هشتم803
ابوالفضل سپهوند19/502هشتم803
معراج دولتی پشم19/213هشتم803
ابوالفضل حسنوند201نهم901
علی رضا جافرپورفرد19/642نهم901
محمدیاسین داودی19/503نهم901
عرفان نوری فرد19/503نهم901
رضا دولتشاه19/641نهم902
رضا منصورفرد19/572نهم902
امیررضا آب روشن19/363نهم902
احمدرضا سپهوند19/711نهم903
نوید کمالی فر19/572نهم903
علیرضا كنعانی19/433نهم903
محمد نادری19/641نهم904
مبین نادری18/212نهم904
محمدمهدی قنبری183نهم904

دانش آموزان برتر نوبت 2 پایه هفتم سال 98-97

ردیفنام و نام خانوادگیمعدل
1طاها نظری نژاد19/86
2ابوالفضل سپهوند19/60
3علی صالحی چگنی19/60
4پارسا مریدی چگنی19/60
5حسین حسنوند ( جهت ادامه روی بعدی کلیک کنید)19/55
6امیررضا امرایی19/45
7سیدعلی رحمتی الموسوی19/36
8محمدمهدی مهدی پور19/33
9یاسین اسدالهی19/17
10مهدی منصوری طالب19/07
11آرین آتش پرور19/05
12سبحان همه زاده19/02
13آرمین شکوری19
14یاسین نقدی سپهوند18/98

دانش آموزان برتر نوبت 2 پایه هشتم سال 98-97

ردیفنام و نام خانوادگیمعدل
1محمد نادری19/95
2عرفان نوری فرد19/93
3احمدرضا سپهوند19/86
4حسین شریفی 19/86
5علیرضا جافرپور ( جهت ادامه روی بعدی کلیک کنید)19/81
6ابوالفضل حسنوند19/71
7رضا دولتشاه19/71
8رضا منصورفرد19/69
9نیما نظری19/67
10محمد احمدی19/64
11محمدیاسین داودی11/60
12امیرحسین دارابیان19/57
13پویا ملکشاهی19/50
14محمد جعفری19/45
15امیرحسین امانی19/40
16یونس بابایی19/38
17ابوالفضل رضاییان فر19/36
18محمد صیدی19/33
19مبین نادری19/31
20حسین نظری19/29
21امیررضا آب روشن19/24
22امیرمحمد رحمتی19/24
23علیرضا علیپور19/24
24امیررضا احتشام زاده19/21
25دانیال صادقی19/21
26شهریار صادقی فر19/21
27علی مرادی شیخی19/21
28یحیی فولادوند19/19
29محمدحسین قاسمی19/19
30علیرضا کنعانی19/10
31امیررضا نوری19/07
32محمد امیری19/05
33محمدمهدی قنبری19/02
34رضا اکرمی19

دانش آموزان برتر نوبت 2 پایه نهم سال تحصیلی 98-97

ردیفناممعدل
1مهدی بستامی20
2محمد جهانی چگنی20
3نیما ملکشاهی19/95
4علی یاری19/95
5یاسین شاه کرمی ( جهت ادامه روی بعدی کلیک کنید)19/93
6محمدیاسین صفری19/88
7امیدرضا فلاح19/76
8امیررضا احمدی19/52
9محمدمهدی طهماسبی19/50
10امیررضا دهقانی19/45
11شاهین نجفی19/45
12امیرحسین رومیان پور19/36
13آرین نورمحمدی19/29
14مهدی موسیوند19/26
15احمد فتح الهی19/24
16حمیدرضا شمس19/19
17مبین حاجری19/10
18رضا رضایی فر19/10
19علیرضا پاکدل19/05
20رضا دولتشاهی نژاد19

دانش آموزان برتر نوبت اول پایه نهم 97

نام دانش آموزمعدلپایهتصویر
علی یاری20نهم
محمد جهانی چگنی20نهم
نیما ملکشاهی20نهم
مهدی بسطامی20نهم
یاسین شاه کرمی19/93نهم
محمدیاسین صفری19/93نهم
امیررضا دهقانی19/93نهم
امیررضا احمدی چگنی19/71نهم
محمدمهدی طهماسبی19/64نهم
مبین حاجری19/57نهم
امیدرضا فلاح19/57نهم
مهدی موسیوند19/50نهم
شاهین نجفی19/50نهم
علیرضا پاکدل19/29نهم
امیرحسین رومیان پور19/21نهم
رضا رضایی فر19/14نهم
امیررضا نجف پور19/14نهم
آرین نورمحمدی19/14نهم
حمیدرضا شمس19/14نهم
احمد فتح الهی19/14نهم
حسین قوامی19/07نهم
سیدحسین حسینی19/07نهم
امیررضا قاسمی منش19/07نهم
علیرضا رحمانی سالار19نهم
رضا دولتشاهی نژاد19نهم

نفرات برتر پایه هشتم نوبت اول 97

نام دانش آموزمعدلپایهتصویر
عرفان نوری فرد19/93هشتم
محمد نادری19/86هشتم
امیرحسین دارابیان19/86هشتم
احمدرضا سپهوند19/86هشتم
رضا دولتشاه19/86هشتم
علیرضا جافرپور19/86هشتم
ابوالفضل حسنوند19/86هشتم
حسین شریفی19/86هشتم
محمد احمدی19/79هشتم
یونس بابایی19/71هشتم
محمد امیری19/71هشتم
یحیی فولادوند19/71هشتم
نیما نظری19/71هشتم
محمدیاسین داودی19/64هشتم
رضا منصورفرد19/64هشتم
امیررضا احتشام زاده19/64هشتم
حسین نظری19/57هشتم
محمد صیدی19/57هشتم
امیرحسین امانی19/50هشتم
شهریار صادقی فر19/50هشتم
مبین نادری19/50هشتم
ابوالفضل رضائیان فرد19/50هشتم
علی مرادی شیخی19/50هشتم
محمدمهدی مظفری19/43هشتم
یاسین فولادوند19/43هشتم
امیرمحمد رحمتی19/43هشتم
محمدمهدی قنبری19/36هشتم
ساسان بهرامیان19/36هشتم
محمد جعفری19/36هشتم
پوریا ملکشاهی19/36هشتم
دانیال صادقی19/36هشتم
امیررضا نوری19/36هشتم
امیررضا آب روشن19/29هشتم
محمدحسین قاسمی19/29هشتم
سهیل بیاتی19/21هشتم
امیرحسین فرهمند( ا)19/21هشتم
رضا زاهدی19/14هشتم
احمدرضا محمودی19/14هشتم
علیرضا کنعانی19/14هشتم
علیرضا علیپور19/14هشتم
یاسین محمدیان19/07هشتم
مهدی آزادی19/07هشتم
رضا جابری19هشتم

نفرات برتر پایه هفتم نوبت اول سال 97

نام دانش آموزمعدلپایهتصویر
طاها نظری نژاد19/86هفتم
حسین حسنود19/79هفتم
پارسا مریدی چگنی19/79هفتم
علی صالحی چگنی19/79هفتم
امیررضا امرایی19/64هفتم
ابوالفضل سپهوند19/50هفتم
سید علی رحمتی19/50هفتم
آرمین شکوری19/43هفتم
آرین آتش پرور19/43هفتم
محمدمهدی مهدی پور19/29هفتم
حسین جهانی19/14هفتم
سبحان همه زاده19/07هفتم
یاسین نقدی سپهوند19/07هفتم
ابوالفضل هاشمی19هفتم
مبین طالبی19هفتم

نفرات برتر درسی در مهر و آبان 97

نام دانش آموزمعدلرتبهکلاس
سید علی رحمتی18/691701
مهدی منصوری طالبی18/502701
یاسین اسدالهی18/363701
آرمین شکوری19/141702
پارسا مریدی چگنی18/932702
محمدمهدی احمدی18/713702
سبحان همه زاده18/713702
طاها نظری نژاد19/711703
ابوالفضل سپهوند19/502703
محمدمهدی مهدی پور19/143703
ابوالفضل حسنوند19/641801
علیرضا جافرپور19/362801
امیرحسین امانی کمالوند19/143801
محمد احمدی19/641802
رضا منصورفرد19/641802
امیرمحمد رحمتی19/502802
محمد جعفری19/433802
احمدرضا سپهوند19/711803
محمد امیری19/362803
شهریار صادقی فرد19/362803
امیرحسین دارابیان19/293803
محمد نادری19/791804
عرفان نوری فرد19/712804
مبین نادری18/713804
یاسین شاه کرمی201901
نیما ملکشاهی19/862901
علی یاری19/862901
محمدیاسین صفری19/643901
علیرضا پاکدل19/071902
سیدحسین حسینی192902
رضا رضایی فرد18/643902
مهدی بسطامی19/641903
امیررضا دهقانی19/362903
مهدی موسیوند19/213903

نفرات برتر درسی امتحانات نوبت اول سال 97-96

رتبهنام دانش آموزپایهمعدل
1احمدرضا سپهوندهفتم19/92
2رضا دولتشاههفتم19/86
3عرفان نوری فردهفتم19/79
4یحیی فولادوندهفتم19/64
5شهریار صادقی فرهفتم19/57
1یاسین شاه کرمیهشتم20
1علی یاری برئیهشتم20
2مهدی بستامیهشتم19/93
2امیررضا دهقانیهشتم19/93
2نیما ملکشاهیهشتم19/93
2سیدعلی موسویهشتم19/93
1محمدامین امیرینهم19/93
2امیرمهدی امیرینهم19/86
2علی شرفی کیانهم19/86
3شهروز صادقی فرنهم19/79
4امیررضا صفی پورنهم19/71