فرم تماس با ما

لطفاً نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق شماره پیام زیر یا فرم تماس ارسال نمایید

شماره پیام کوتاه دبیرستان شهید ابطحی 50002764506070

آدرس:خرم آباد- خیابان انقلاب– کوچه آراسته 9 یا 30 متری شهید پژوهنده کوچه آراسته 9

تلفن تماس 3324115906633241159

فرم تماس با ما

  • ضروری نیست
  • ضروری نیست